Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to podstawowe zadania, które realizujemy przez cały rok. Nie można o nich zapominać również podczas wakacyjnego wypoczynku. Należy dobrze przygotować dzieci do zbliżających się wakacji, udzielając im rad
i wskazówek.
W dniu 10 czerwca 2021 r. odbyły się zajęcia edukacyjno – profilaktyczne pt. „Bezpieczne wakacje”, których celem było sprawdzenie umiejętności i wiedzy dzieci w zakresie bezpiecznego poruszania się po drogach i odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Poprzez zabawy, rozmowy, zagadki
i wiersze dzieci utrwalały zdobyte wiadomości.
Omówiono również zagadnienia z programu edukacyjnego „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży” dotyczące zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka:
– Gdzie można spotkać kleszcza?
– Jak się przed nim uchronić?
– W jakich miejscach na ciele człowieka najczęściej się przyczepia ?
– Jakie choroby są przenoszone przez kleszcze na człowieka?
– Jak należy go usunąć
Zajęciom towarzyszyło hasło: „Mądra głowa dobrze wie, co jest dobre a co złe”.