BEZPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE DLA DZIECI

do 5 godzin tygodniowo, realizowanych dodatkowo, niezależnie od zajęć

w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, że Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2
w Płocku realizuje cele Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego, wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa.

Obecnie przyjmujemy zgłoszenia do zajęć, które będą realizowane w 2021 r.
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

zajęcia fizjoterapii/rehabilitacji ruchowej, 

zajęcia logopedyczne,

zajęcia terapii psychologicznej,

zajęcia terapii integracji sensorycznej.

Oferta skierowana jest do dzieci i rodzin zameldowanych w Płocku.

Formularz zgłoszeniowy wraz załącznikami można pobrać ze strony internetowej lub wypełnić na miejscu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki

przy ul. Lasockiego 14

lub telefonicznie u kierownika

Centrum Terapeutyczno – Rehabilitacyjnego

 tel. 607 605 707

www.sosw2plock.com