Dnia 19 września udaliśmy się do Biblioteki Pedagogicznej w Płocku. Celem wizyty było zapoznanie się z instytucją oraz promowanie czytelnictwa. Ogromne wrażenie na dzieciach wywarły regały pełne kolorowych książek, przedszkolaki przypomniały sobie zasady, których należy przestrzegać będąc czytelnikiem. Warsztatom pt „Piaskowe opowieści” towarzyszyła książka „To ja Jeżyk”, którą  dzieci wysłuchały w dużym skupieniu, a następnie wypowiadały się na temat treści.

Kolejnym etapem była wreszcie wyczekiwana zabawa piaskiem kinetycznym w towarzystwie muzyki Vivaldiego „Cztery pory roku”. Powstawały piękne obrazki z piasku.