Jak zachęcamy przedszkolaki do praktycznej nauki matematyki z wykorzystaniem innowacyjnej pomocy dydaktycznej „Wiatraka matematycznego”

Od 6 lat nauczycielki naszego przedszkola prowadzą zajęcia dydaktyczne, wykorzystując do praktycznej nauki matematyki innowacyjną pomoc dydaktyczną Wiatrak matematyczny. Rozpoczęcie …