„Tak trudno nam wyrazić , to co w sercu czujemy,

więc mówimy jedno słowo : Kochani rodzice – dziękujemy”.

Są takie dni szczególne w roku , w których Mama i Tata mają swoje święto.               

W dniu 27 maja 2022 r. odbywała się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty, podczas której dzieci zaprezentowały  program wokalno – recytatorski. Po występie były życzenia, prezenty oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popisy przedszkolaki zostały nagrodzone brawami.

Takie uroczystości w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą miłości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezentować zdobyte wcześniej umiejętności i wiadomości.