Matematyka otacza nas wszędzie i mamy z nią do czynienia w niemal każdym aspekcie naszego życia. Kształtuje i uczy dzieci, jest fundamentem logicznego myślenia, pełni ważną funkcję w procesach poznawania i rozumienia otaczającego świata. Dzieci nigdy nie są za małe na spotkanie z matematyką, czują ją intuicyjnie, mają w sobie niezwykły, cenny, naturalny potencjał. Jest królową nauk i ma swoje święto, które przypada na dzień 14 marca. Z tego też powodu przedszkolaki obchodziły ten dzień na wiele ciekawych i interesujących aktywności, dzięki którym kształtowały swoje kompetencje matematyczne.

Dzieci, między innymi, doskonaliły orientację przestrzenną, kształtowały świadomość schematu swego ciała, liczyły, utrwalały cyfry i znaki matematyczne, rozpoznawały kolory i figury geometryczne, z których tworzyły wspaniałe kompozycje, odwzorowywały kształty, układały rytmy, klasyfikowały, kodowały oraz wykonywały doświadczenia „co pływa, a co tonie”. Na koniec wzięły udział w konkursie „Przeciąganie liny” rywalizując ze sobą…

Podsumowując dzisiejszy dzień –  wszystkie przedszkolaki stwierdziły, że matematyka może być łatwa, ciekawa i przyjemna, a przede wszystkim daje dużo radości. Dzień upłynął w wesołej atmosferze, a wszystkie grupy poradziły sobie wspaniale! Dowodem na to były zdobyte przez każde dziecko dyplomy „Mistrza Matematyki”.