W dniu 14.09.2022 r w grupie 4-5 latków odbył się Dzień Piłki.

Piłka to zabawka, która towarzyszy nam przez całe życie. Jest inspiracją do wielu zabaw.

W tym dniu dzieci szczególnie poświęciły uwagę tej zabawce. Na wstępie wypowiadały się na temat wyglądu swoich piłek. Podawały sobie piłkę przy muzyce w zabawie „Gorąca piłka”,  bawiły się z piosenką „Piłka Oli” w formie opowieści ruchowej.

Wzięły udział w zawodach  „Wyścig z piłką rehabilitacyjną”.

Dzieci brały udział w zabawach z małymi piłeczkami – „Celowanie do kosza”, „Rzucanie do kolegi”, „Toczenie piłeczki w tunelu”.

Na zakończenie wykonały wspólnie  plakat „Kolorowa piłka”, ozdabiając kontur obrazka wg własnego pomysłu.   

Zabawy z piłką dostarczają dzieciom dużo radości ,ale również  rozwijają sprawność ruchową i manualną, która jest niezbędna do prawidłowego przygotowania dzieci do nauki pisania.