Tematyka kompleksowa

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE

W GRUPIE „KRÓLICZKÓW”

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Nauczycielki:

1."Nasze przedszkole”, W. Żaba–Żabińska, M. Kwaśniewska – program edukacji przedszkolnej.
2.„Przedszkolak w świecie wartości  praw i obowiązków” –program wychowawczo-Profilaktyczny.
3."Przedszkolak – małym odkrywcą” - program rozwijający dyspozycje do działań twórczych.
4. "Przedszkolak bezpieczny w domu i przedszkolu" - program edukacji dla  bezpieczeństwa
5. „Mali badacze przyrody" - program edukacji ekologicznej
6 ."Zdrowy przedszkolak" - program profilaktyczny
7. "Przedszkolak  obywatel swojej ojczyzny”– program edukacji regionalnej
8. Język  angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program w zakresie nauki języka angielskiego, – M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

 

 Tematyka kompleksowa na kwiecień 2019

1.    Nowinki z wiejskiego podwórka.
2.    Czekamy na Święta wielkanocne.
3.    Dbamy o nasze środowisko.

Wiersz do nauki : „Pisanki”
 
Święta za pasem do pracy się bierzmy
Mazurki i baby smaczne upieczmy.

Pisanki , kraszanki razem dziś robimy
Wszystkie kolorowe bardzo się cieszymy.Piosenka do nauki : „Kwiatowa Wróżka”
1.Co to za ogrodnik posiał kwiatów tyle:
tulipany i kaczeńce, bratki i żonkile.
Ref. To wiosna, to wiosna, zielona wiosna,
razem z deszczem, ciepłym deszczem
kwiaty nam przyniosła.
2.Spytaj więc bociana i spytaj skowronka:
kto te kwiaty kolorowe posadził na łąkach?
Ref. To wiosna, to wiosna….
3.A może to wróżka, co wszystko czaruje.
drzewa, łąki i ogrody kwiatami maluje.
Ref. To wiosna, to wiosna ….