Tematyka kompleksowa

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE

W GRUPIE „KRÓLICZKÓW”

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Nauczycielki:

1."Nasze przedszkole”, W. Żaba–Żabińska, M. Kwaśniewska – program edukacji przedszkolnej.
2.„Przedszkolak w świecie wartości  praw i obowiązków” –program wychowawczo-Profilaktyczny.
3."Przedszkolak – małym odkrywcą” - program rozwijający dyspozycje do działań twórczych.
4. "Przedszkolak bezpieczny w domu i przedszkolu" - program edukacji dla  bezpieczeństwa
5. „Mali badacze przyrody" - program edukacji ekologicznej
6 ."Zdrowy przedszkolak" - program profilaktyczny
7. "Przedszkolak  obywatel swojej ojczyzny”– program edukacji regionalnej
8. Język  angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program w zakresie nauki języka angielskiego, – M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

 

 Tematyka kompleksowa na wrzesień 2018

1. W  przedszkolu
2. Na ulicy
3. Ja ty i środowisko
4. Owoce


Jesień w sadzie
zawitała do sadu jesień,
z wiatrem zatańczyła.
Zebrała dojrzałe owoce,
drzewom liście strąciła.
 
wygoniła ptaki daleko,
słońce zakryła chmurą.
- Kiedy odejdę- rzekła -
zrobi się ponuro.
Drzewa mgłą otuliła,
deszczem wszystko zalała.
Zanim zima przybędzie
będzie odejść musiała.
Dzieci w przedszkolu
Krzyś i Marysia
wybrali dzisiaj
do swej zabawy
lalkę i misia.

Już po dywanie  
mkną samochody
zaraz się zaczną
wielkie zawody.

Na spacer lalki
zabrała Zosia
razem z nią idzie
w parze Małgosia.
Książki w kąciku
Kamil układa,
dzielnie mu w pracy
Ola pomaga.