Tematyka kompleksowa

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE

W GRUPIE „PSZCZÓŁEK”

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Nauczycielki:

1.„Nasze przedszkole”, W. Żaba–Żabińska, M. Kwaśniewska – program edukacji przedszkolnej
2 „Przedszkolak w świecie wartości  praw i obowiązków” –program wychowawczo-profilaktyczny
3."Z książką za pan brat ” – program rozwijający zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym
4."Przedszkolak - małym Europejczykiem" - program edukacyjno-wychowawczy
5.„Przedszkolak - dziś wyprostowany, jutro zdrowy" - program profilaktyki wad     postawy
6.„Przedszkole pełne muzyki” – program zajęć  rytmicznych.
7.Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program w zakresie nauki języka angielskiego, – M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

 

 

Tematyka kompleksowa na wrzesień 2018

1.„Między  nami  przedszkolakami”
2.„Bezpieczna droga do przedszkola”
3.„Moje rodzinne  miasto -Płock”


 
„Kolorowe światła” – piosenka
1.Do przedszkola co dzień rano,
idę przez ulice z mamą,
droga wcale nie jest łatwa,
bo na skrzyżowaniach światła.

Ref. Czerwone światło: stój!
zielone światło idź,
na żółtym świetle zawsze czekaj,
tak już musi być.

2.Samochody w rzędach stoją,
a kierowcy spoglądają,
czy już światło jest zielone,
by odjechać w swoją stronę

Ref. Czerwone światło: stój!

3.Policjanci wciąż pracują
skrzyżowania obserwują,
czy przepisy wszyscy znają
i czy znaków przestrzegają.

Ref. Czerwone światło: stój!




„Miasto rodzinne_ - wiersz Wł. Broniewski
Nie uszedłem w życiu pół drogi,
a już z zewnątrz czai się rozpacz.
O dalekim, minionym, drogim,
powiedz serce, albo się rozpłacz.

Wskrześ na chwilę tych lat urodę,
kiedy na świat patrzyłem dzieckiem
Stał nad Wisłą stary dom z ogrodem
na wysokim wzgórzu mazowieckim.

Wy nie wiecie, jak tam biją dzwony
stare dzwony o cichym zmierzchu
Kiedy słońce język czerwony
liże fale rude po deszczu.

Gdy już ciemnym brzegiem po równinie
niosą lasy sosnową zadumę.
A poważny ton nad wszystkim płynie
w czarnym jęku stada wron za Tumem....
..