Tematyka kompleksowa

 

PROGRAMY NAUCZANIA REALIZOWANE 

W GRUPIE „DINUSIÓW”

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

Nauczycielki:

     

1. "Plac zabaw”, E. Janus - program wychowania przedszkolnego WSiP

2. „Przedszkolak w świecie wartości  praw i obowiązków” –program wychowawczo-profilaktyczny

3. "Czyste powietrze wokół nas" - program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych - J. Szymborski, W. Zatoński - Instytut Matki i Dziecka, Warszawa 2000r.

4. "Bajkowy ogród" - program rozwijający dyspozycje do działań twórczych dzieci w wieku przedszkolnym, J. Kwiatkowska, A. Kacprzak-Bablikow, R. Filipczak, M. Padzik

      5. "Z książką za pan brat ” – program rozwijający zainteresowania czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym, M. Padzik

       6. "Przyjaciele Zippiego" - program promocji zdrowia psychicznego dzieci w wieku przedszkolnym, Partnership for Children

7."Przedszkolak małym Europejczykiem" - program rozwijający wiedzę na temat Unii Europejskiej, I. Kosińska
 
8. "Kim będę, gdy dorosnę" - program preorientacji zawodowej
 
9. "Karate tradycyjne" - program zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym, Piotr Kuś
 
10. "Przedszkolak dziś wyprostowany jutro zdrowy" - program zajęć dodatkowych gimnastyki korekcyjnej, I. Kosińska
 
11. „Przedszkole pełne muzyki” – program zajęć  rytmicznych, M. Padzik
 
12. „Język angielski w wychowaniu przedszkolnym” – program w zakresie nauki języka angielskiego, – M. Szpotowicz, M. Szulc- Kurpaska

 

 

Tematyka na listopad 2019

 
1. Polska naszą ojczyzną – każdy przedskolak o tym wie
2. Mój rodzinny dom
3. Zwierzęta domowe
4. Zimno, zimno coraz zimniej
 
Wiersz do nauki „Ojczyzna”
Wszystko dokoła
dom i przedszkole,
fabryczne dymy
żelazna kolej…
Kwiaty przy oknie
klon koło bramy 
słoneczny uśmiech 
kochanej mamy…
i las, co cieniem
zaprasza dzieci
wszystko to Polska 
Ojczyzna nasza!
 
 
Piosenka do nauki „Niepodległość”
1.Kiedyś Rosja, Austria i Prusy
Na Polskę mieli chytre zakusy
Niestety w końcu im się udało
I zagrabili Polskę całą
Przez długie 123 lata
Nie było nas na mapie świata
I jak to czasem mówią dorośli
Wtedy nie było niepodległości
 
Ref. Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
 
2.Zaraz po I wojnie światowej
Powstały piękne mapy już nowe
Tak właśnie nasza historia biegła
Że Polska dzisiaj jest niepodległa
 
3.Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
Jedenasty listopada 1918
Zapamiętamy już na zawsze
 
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno
Każde dziecko dziś woła
To polski dom, polska szkoła
Co to jest niepodległość
Teraz wiem już na pewno