Konkurs ekologiczny 2015

24 listopada 2015r. odbyła się III edycja konkursu ekologicznego, którego celem było:

- wyjaśnienie dzieciom czym jest energia, jakie są jej rodzaje,

- zapoznanie dzieci z naturalnymi źródłami energii takimi jak: wiatr, słońce, woda,

- uzmysłowienie, w jaki sposób i do jakich celów używamy energii

- zwrócenie uwagi na konieczność poszanowania energii i ograniczenie jej zużycia.

W konkursie udział wzięły dzieci z miejskich przedszkoli: MP nr 1, MP nr 10, MP nr 11 i MP Nr 25.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały udział w zabawach ruchowych:  np. „Złap ogon smoka Energusia”, w  zabawach badawczych takich jak: „Zaczarowany wąż” oraz rozwiązywały ciekawe zadania na temat energii odnawialnej. Dowiedziały się, że mniejsze pobieranie energii ma wiele pozytywnych stron np. można oszczędzić pieniądze i równocześnie pomóc środowisku. Produkowanie energii wymaga korzystania z cennych źródeł naturalnych, np. węgla, ropy lub gazu, dlatego rozsądne używanie energii pomaga zachować te źródła, aby wystarczyły dłużej na przyszłość.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali upominki  ufundowane przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta  Płocka oraz  Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku.

Dzisiejszy dzień uświadomił wszystkim przedszkolakom, że energia jest niezbędnym elementem naszego życia. Dzięki niej żyjemy wygodnie i bezpiecznie, jednak musimy umieć z niej odpowiednio korzystać i ją oszczędzać .

Opracowała: Joanna Falkowska