Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT - Zakończone
 
Miejskie Przedszkole Nr 25 w Płocku działając zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zmianami) zaprasza do składania ofert na artykuły żywieniowe w asortymencie:

Mięso i wędliny na rok 2017.


•    Zaproszenie do złożenia oferty
•    Oferta
•    Opis przedmiotu
•    Formularz cenowy
•    Wzór umowy