Statut

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 25 w Płocku

z dnia 31.08.2018 r.