Założenia programowe
Spis treści
Założenia programowe
Mali badacze przyrody - program przyrodniczo–ekologiczny
Przedszkolak bezpieczny w domu i przedszkolu - program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa
Ogólnopolski Klub Czytających Przedszkoli
Wszystkie strony

W placówce realizowany jest program „Nasze przedszkole” Autor - Wiesława Żaba-Żabińska, Małgorzata Kwaśniewska
Zawartość programu:
Jego autorska koncepcja dostosowana jest do złożeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W programie są ujęte treści edukacyjne w obszarach odpowiadających różnym formom aktywności dziecięcej.

Zawiera 15 obszarów edukacyjnych, które zawierają zakres kompetencji dziecka po zakończonej edukacji przedszkolnej oraz określa cele i zakres wspomagania rozwoju i edukacji dzieci.

Aktywność społeczna ujęta jest w obszarach - 1, 2, 15.
Aktywność językowa ujęta jest w obszarach - 3, 14, 15
Aktywność poznawcza ujęta jest w obszarach - 4, 5, 11, 12, 13
Aktywność artystyczna ujęta jest w obszarach - 7, 8, 9, 10
Aktywność ruchowa i zdrowotna ujęta jest w obszarach - 5, 6.

W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola wykorzystywane są elementy:

- gimnastyki twórczej Rudolfa Labana - metoda ta nazwana jest także metodą improwizacji ruchowej, daje nauczycielowi dużą swobodę wyboru zadań ruchowych. W metodzie uwzględnia się łączenie ruchu z muzyką i rytmem i dlatego często przy jej realizacji zadań wykorzystuje się instrumenty perkusyjne.
- metoda twórcza Karola Orffa – rozwijanie kultury fizycznej dziecka w ścisłej korelacji z kulturą rytmiczno – muzyczną oraz z kulturą słowa. Nawiązuje ona do tradycyjnych, znikających we współczesnych czasach form zabaw, ćwiczeń tańców, muzyki, porzekadeł, legend, baśni, poezji, itp.
- gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów - bazuje na ruchu naturalnym, zrytmizowanym, ekspresyjnym. Zasadniczymi jej elementami są: ruch, muzyka, rytm, przybory :szarfa, grzechotka, dzwoneczki itp.
- metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne - szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych. Ideą metody jest posługiwanie się ruchem. rozwijającym świadomość własnego ciała, świadomość przestrzeni i działania w niej, a także umiejętność i potrzebę dzielenia jej z innymi , prowadzącą do nawiązywania bliskiego kontaktu.
- metoda gimnastyki mózgu P.Denisona - przeznaczona jest do usprawniania słyszenia, mówienia, widzenia, czytania, pisania, rozumienia, zapamiętywania, metoda pomaga uczyć się i zorganizować nasze życie w sposób twórczy.
Kinezjologia edukacyjna jest metodą, która może być stosowana zarówno w pracy indywidualnej z dziećmi jak i grupowej. Ma na celu pomóc rozwinąć w pełni ukryte dotąd potencjalne możliwości uczniów. Przeznaczona jest dla dzieci, które mają trudności w uczeniu się, szczególnie pisania i czytania. P. Dennison uważa, że trudności te wynikają ze złej integracji (współdziałania) półkula mózgowych.

 

W placówce realizowane są programy autorskie:

- "Przedszkolak - małym Europejczykiem" - program edukacyjno - wychowawczy. Autorski program edukacji europejskiej opracowany został przez nauczyciela – mgr Iwonę Kosińską i realizowany po raz pierwszy w danym roku szkol. w grupie dzieci 5- letnich
- "Mały czytelnik" - program edukacji literackiej  opracowany przez nauczyciela - mgr Małgorzatę Padzik

- „Mali badacze przyrody”- autorstwa nauczycielek Joanny Falkowskiej i Bożeny Chojnackiej.
- „Przedszkolak bezpieczny w domu i w przedszkolu” - program profilaktyczny z zakresu bezpieczeństwa, którego autorkami są dyr. Ewa Śliwińska i Joanna Falkowska.
-„ Przedszkolak – wzorem dla innych”- program wychowawczy  autorstwa nauczycielek z naszego przedszkola
- Planeta odkrywców - program wspierający dyspozycje twórcze dzieci, napisany przez Ewę Śliwińską,. Katarzynę Ostrowską i Karolinę Karpińską
- „Przedszkolak dziś wyprostowany – jutro zdrowy” - program opracowany przez nauczyciela - mgr Iwone Kosińską