Dla Rodzica
 

Miejskie Przedszkole 25 Płock 
Tel.
24 367 52 51‎,  24 367 52 52
 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020
Szanowni Rodzice
Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu
nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020",

w terminie od 04 marca 2019 r. do 11 marca 2019 r., w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza.

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również na stronie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie naborowej.

 Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 18 marca 2019

 Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO. System zostanie uruchomiony 18 marca 2019 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
Formularz „Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020" będzie dostępny do wypełnienia, na stronie internetowej pod adresem: ppo.zjoplock.pl

w zakładce Rekrutacje - Przedszkola.

Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie naborowej.