Szanowni Rodzice

W miesiącu czerwcu  we współpracy z Powiatową Stacją Epidemiologiczno-Sanitarną , realizujemy w grupach przedszkolnych , program „Kleszcz mały czy duży – nic dobrego nie wróży”. Jest to program edukacyjny dotyczący zapobiegania chorobom przenoszonym przez kleszcze na człowieka, adresowany do dzieci i rodziców w całej Polsce.

Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na choroby przenoszone przez kleszcze na człowieka poprzez poszerzenie wiedzy w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze, szczególnie szczepień ochronnych jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu i opon mózgowych.

Dzieci  uczestniczyć będą w zajęciach na temat:

– Gdzie można spotkać kleszcza?

– Jak się przed nim uchronić?

– W jakich miejscach na ciele człowieka najczęściej się przyczepia ?

– Jakie choroby są przenoszone przez kleszcze na człowieka?

– Jak należy go usunąć?

Analiza danych epidemiologicznych wskazuje potrzebę prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie chorób przenoszonych przez kleszcze na człowieka w celu zwiększenia świadomości mieszkańców województwa dotyczącej profilaktyki boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu.

Kleszcze występują powszechnie. Są aktywne od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Żyją w miejscach lekko wilgotnych i obfitujących w roślinność. Można spotkać je w lasach i na ich obrzeżach, w zagajnikach, na obszarach porośniętych wysoką trawą, zaroślami lub paprociami, na łąkach, pastwiskach, nad brzegami rzek i jezior. Pojawiają się także w parkach i na działkach. Żyją one w ściółce i w poszukiwaniu swych żywicieli wspinają się na trawy i krzewy.

Kleszcze żywią się krwią zwierząt i ludzi. Posiadają zmysły powonienia i temperatury, które pozwalają im na wykrycie „ofiary”. W czasie wysysania krwi przenoszą groźne dla zdrowia wirusy kleszczowego zapalenia mózgu i bakterie boreliozy.

Jak się chronić przed kleszczami?

  • Właściwy ubiór podczas przebywania w siedliskach kleszczy może utrudnić przedostanie się kleszcza na skórę człowieka:
  • Ściąganie gumką nogawek spodni lub wkładanie nogawek w skarpetki, noszenie obuwia krytego i bluzek z długim rękawem.
  • Stosowanie środków odstraszających (repelentów kupionych w aptece).
  • Staranne oglądanie ubrania i skóry po powrocie z lasu, parku i innych siedlisk, w których istnieje ryzyko atakowania ludzi przez kleszcza.

Jak znaleźć i usunąć kleszcza?

Kleszcze zanim zakotwiczą się w skórze poszukują odpowiedniego miejsca do żerowania, które następnie znieczulają, dlatego nie czujemy bólu podczas ukłucia.

  • U dzieci najczęściej (w około 70% przypadków) :

– lokalizują się na głowie, zazwyczaj na granicy włosów

–  za uszami

  • U dorosłych w miejscach gdzie skóra jest delikatna (najczęściej w naturalnych zgięciach ciała np. pod kolanami, w pachwinach, na brzuchu, pod piersiami).
  • Kleszcza należy uchwycić delikatnie pęsetą przy samej skórze i wyciągnąć zdecydowanym ruchem obrotowym. Przy takim ruchu zęby hypostomu stawiają mniejszy opór, przez co kleszcz nie zostaje uszkodzony i nie ma niebezpieczeństwa wylania na skórę zawartości jego ciała, w której mogą znajdować się drobnoustroje.
  •  Podczas usuwania kleszcza nie należy naciskać na jego ciało, nie przypalać, nie smarować masłem, lakierem, nie maltretować albowiem może to doprowadzić do wyrzucenia treści pokarmowej kleszcza do rany i tym samym zwiększyć ryzyko zakażenia.
  • Po wyjęciu kleszcza miejsce ukłucia należy starannie zdezynfekować.
  •  W aptekach dostępne są także różnego rodzaju pompki, które należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów.