„Czerwień to miłość , biel serce czyste ,

piękne są nasze barwy ojczyste”

W dniach  26 – 30 kwietnia 2021r. podczas zajęć dydaktycznych o tematyce patriotycznej przedszkolaki wzbogacały swoją wiedzę na temat symboli narodowych i najważniejszych miejsc w Polsce.

Wysłuchały wiersza Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste” oraz „Katechizm  polskiego dziecka”, śpiewały piosenki  : „Tu mieszkam”  , „Nasze polskie ABC” ,  żeby rozbudzić i utrwalić poczucie tożsamości narodowej i szacunek dla narodowych symboli.

Był to czas na przypomnienie dzieciom historii państwa polskiego, rozmów na temat : flagi Polski , godła, hymnu.

Na zajęciach z edukacji plastycznej dzieci wykonały biało – czerwone kwiaty , które ozdobiły przedszkolną szatnię.

Te dni były wspaniałą lekcją – dzieci wiedzą , że są Polakami , a Polska to ich Ojczyzna