Źródłem zabaw badawczych jest otaczająca dziecko rzeczywistość, która w naturalny sposób oddziałuje i rozwija potrzebę poznawania świata. Zabawy badawcze to zabawy, w których dzieci dążą do poznania właściwości rzeczy lub do zrozumienia sensu zjawiska w wyniku obserwacji oraz przeprowadzenia prostych eksperymentów.

W dniu 3 lutego 2023 roku w grupie 5-6 latków odbyły się zajęcia polegające na poznawaniu świata zmysłami. Dzieci za pomocą zmysłu smaku rozpoznawały smaki: słodki, gorzki, słony, kwaśny. Kolejną zabawą  było  podążanie z zawiązanymi oczami za głosem dzwoneczka, rozpoznawanie kolegów po głosie . Za pomocą dotyku rozpoznawały przedmioty po kształcie.