W dniach 07.09. – 08.10.2021 r. dzieci z grupy 5-6 latków wzięły udział w proekologicznym projekcie „Pan Karp zarybia Wisłę„ zorganizowanym przez Towarzystwem Promocji Ryb oraz ANWIL S.A Grupa ORLEN.     

Jednym z elementów projektu był konkurs pod hasłem: „Płynie, wije się Wisła”, celem którego było podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci na temat ochrony środowiska wodnego Wisły oraz jej nadbrzeży.

Zadaniem konkursowym było stworzenie prezentacji przedstawiającej walory przyrodnicze Wisły. Wspólnie z dziećmi podjęliśmy szereg działań poprawiających stan środowiska rzeki Wisły takich jak :

– praca z mapą Polski „Wiem, gdzie Wisła jest na mapie?”

– wysłuchanie legendy „O powstaniu Wisły”

– wycieczka nad Wisłę

– słuchanie wierszy

– burza mózgów „Co by było gdyby nie było wody?”

– przeprowadziliśmy eksperymenty, doświadczenia z wodą

– zabawy ruchowe, zabawy z chustą animacyjną

– poznaliśmy nadwiślańskie budowle – mosty, przystań

– wykonaliśmy szereg prac plastycznych

Przystąpienie do konkursu „Płynie, wije się Wisła „ miało na celu zapoznanie starszych przedszkolaków z największą rzeką Polski, począwszy od jej źródeł aż do ujścia, oraz niektórymi leżącymi nad nią większymi miastami: Krakowem, Warszawą, Toruniem i Gdańskiem.

W trakcie realizacji zajęć dzieci poznały historię, zabytki architektury, ciekawe miejsca. Zadania stawiane przedszkolakom wyzwalały w nich ciekawość, ekspresję twórczą, mobilizowały do zastanawiania się, poszukiwania odpowiedzi. Aktywność dzieci połączona była z działaniem i przeżywaniem, a zdobyta wiedza przyniosła zadowolenie. Ponieważ „Wisła dalej płynie” nasze działania będą realizowane w kolejnych latach.