6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Swobodne zabawy, spontaniczne działania w kącikach zainteresowań. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym. Gry i zabawy kierowane przez nauczycieli. Ćwiczenia i zabawy ruchowe.

8:30 – 8:45

Przygotowanie do śniadania

Czynności higieniczne i samoobsługowe

8:45 – 9:00

Śniadanie

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych. Czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience

9:00 – 11:00

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową

Program MAC „Nasze Przedszkole” (Grupy: I, II, III), Program WSiP „Kocham przedszkole” (Grupa IV), dostosowane do potrzeb i wieku dzieci. Zajęcia dodatkowe związane z realizacją podstawy programowej (jęz. angielski, religia) oraz oferty przedszkola (rytmika, zajęcia specjalistyczne). Wycieczki, spacery – pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy według inicjatywy dzieci w kącikach tematycznych.

11:00 – 11:30

Przygotowanie do obiadu

Czynności higieniczne i samoobsługowe

11:30 – 12:00

Obiad

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

12:00 – 14:00

Relaks

Poobiedni relaks dostosowany do potrzeb i wieku dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe wynikające z oferty przedszkola (karate, gimnastyka korekcyjna), zajęcia specjalistyczne (terapia pedagogiczna). Czytanie literatury dziecięcej. Własna aktywność dzieci w kącikach zainteresowań. Praca indywidualna z dziećmi.

14:00 – 14:30

Podwieczorek

Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych.

14:30 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci

Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań i kierowane przez nauczyciela. Czytanie literatury dziecięcej. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-kompensacyjnym. Prace porządkowe w sali. Omówienie wydarzeń dnia.

Rozchodzenie się dzieci.