W dniach 9-10 listopada 2021 roku  zainicjowaliśmy działalność Klubu Wiewiórka PCK w przedszkolu. Najpierw dzieci zostały zapoznane z zasadami funkcjonowania Klubu „Wiewiórka” PCK oraz gazetką. Celem Klubu „Wiewiórka” jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym humanitarnych postaw w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, postaw tolerancyjnych, pomocy osobom chorym i potrzebującym i potrzebującym, pomocy zwierzętom oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo. Każdy kandydat na członka Klubu  był pasowany uroczyście wielką szczoteczką do zębów  niczym rycerz  na zamku. Musiał złożyć obietnicę, że będzie dbał o swoje zęby, odwiedzał regularnie dentystę oraz zdrowo się odżywiał. Członkowie  otrzymali legitymacje Klubu „Wiewiórka” PCK .

Inspiracją do powstania Klubu „Wiewiórka” PCK w naszym przedszkolu był udział w obchodach „100- lecia PCK”, oraz  udział w akcji charytatywnej organizowanej przez oddział PCK w Płocku.