W dniu 1.12.2021 roku w ramach realizacji programu preorientacji  zawodowej „Kim będę jak  dorosnę” naszą grupę odwiedziła pani adwokat – Marta L. – przewodnicząca Rady Rodziców . Opowiedziała  ona dzieciom o swojej pracy – adwokata. Przedstawiła im strój służbowy – togę . Dzieci mogły także obejrzeć książkę Kodeks prawny i karny .  Na koniec spotkania każde dziecko miało okazję przemierzyć adwokacką togę.