W okresie 19.11 – 02.12.2021 r. po raz kolejny obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF.

Przedszkolaki po raz kolejny rozszerzały swoją wiedzę poprzez opowiadania, wiersze, piosenki, zabawy i gry, tworzyły prace obrazujące wizję lepszego świata dla dzieci. Nauczycielki wykorzystały do realizacji tej ważnej tematyki ciekawe i inspirujące materiały dydaktyczne jakie dostarczył nam UNICEF.

We wszystkich działaniach wykorzystywaliśmy kolor niebieski jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Rada pedagogiczna, w celu upamiętnienia tego ważnego wydarzenia, przygotowała w szatni dla rodziców i dzieci tematyczną gazetkę pod hasłem „Dziecko i jego prawa”.

Podsumowaniem rozmów o prawach dziecka w tygodniu obchodów „Praw dziecka”  były ciekawe zajęcia przeprowadzone przez przewodniczącą Rady Rodziców panią Martą L., która przybliżyła dzieciom pracę w zawodzie Adwokata.

Pani Adwokat przypominała dzieciom ich prawa i uświadomiła im, że przestrzeganie prawa to obowiązek, zarówno dzieci jak i dorosłych.

Dzięki temu spotkaniu dzieci wiedzą, że w rozwiązywaniu konfliktów pomagają im rodzice, a dorosłym pomaga adwokat.