W roku szkolnym 2020/2021 Rada Pedagogiczna naszego przedszkola brała udział w projekcie edukacyjnym „eMocje w twórczości” organizowanym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Płocku. Nauczycielki uczestniczyły w cyklu 5 szkoleń, które dostarczyły im informacji jakie działania należy podejmować, aby wspierać dzieci w wyrażaniu emocji i przeżyć wewnętrznych.

Efektem wzbogacenia wiedzy psychologicznej kadry pedagogicznej jest realizacja zajęć z wykorzystaniem następującej tematyki i metod:

  • Mindfulness – czyli uważność
  • Design thinking – metoda twórczego rozwiązywania problemów.
  • Drama w edukacji przedszkolnej”
  • „Kraina uważności – jak wspierać dzieci w rozwoju emocji”
  • „Tylko nie mów: będzie dobrze… Jak rozpoznawać zaburzenia emocjonalne i wspierać dziecko w trudnym czasie”
  • „Mój dom -budowanie poczucia bezpieczeństwa i przynależności grupowej dziecka poprzez dramę”

Efektem końcowym udziału nauczycielek w projekcie było stworzenie gry edukacyjnej rozwijającej kompetencje społeczne „Z gąsienicą Lilą gramy i emocje odkrywamy”.

Gra ta łączy ze sobą zabawę i pozornie proste pytania pozwalające dostrzec potrzeby oraz emocje dziecka – informacje te są znaczące w planowaniu kolejnych aktywności.

W kolejnych miesiącach w grę grały wszystkie dzieci z naszego przedszkola. Wszystkie chętnie odpowiadały na pytania , wypowiadały się na wskazane tematy, a także wykonywały polecenia, aby jak najszybciej dotrzeć do mety i wygrać.

Po przetestowaniu gry, przedszkolaki z entuzjazmem przyjęły pomysł, by ją zmodyfikować i zaprojektowały nowe pola gąsienicy według ich pomysłów. Działania te zainspirowały je do stworzenia kolejnych własnych pół i zadań.

Gra   pozwala   także   dzieciom   rozładować   swoje   negatywne   emocje,   które  są bardzo zróżnicowane, w ostatnim czasie, w związku z panującą pandemią.