Dnia 23.03.21 r.  – 3 latki brały udział w zajęciach, podczas których kształtowały pojęcia matematyczne. Rozwijały umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (trójkąt, koło, kwadrat) i z ich wykorzystaniem układały pajaca wg podanego wzoru. Doskonaliły umiejętność poruszania się w przestrzeni oraz określania kierunków od osi własnego ciała. Segregowały ze względu na różne cechy: kolor, kształt, wielkość – duże, małe. Podczas zajęć wykorzystany został instrument muzyczny – Kolor Piano, gdzie wykorzystując figury geometryczne przedszkolaki tworzyły „swoją nowatorską melodię”.