Szanowni Rodzice

uprzejmie informujemy, że zapisy na dyżury wakacyjne odbywać się będą tylko za pomocą systemu informatycznego.

Uruchomienie8 czerwca 2022 r. godz. 10.00,
Zamknięcie 15 czerwca 2022 r. godz.15.00.

W tym okresie Rodzice będą mieli możliwość wypełniania wniosków.

Wniosek dostępny będzie na stronie naborowej www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje.

Dyżur wakacyjny w danym przedszkolu trwa dwa tygodnie. W Płocku ustalone zostały cztery okresy dyżurów wakacyjnych:

  • od 1 lipca 2022 r. do 17 lipca 2022 r.,
  • od 18 lipca 2022 r. do 31 lipca 2022r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 14 sierpnia 2022 r.,
  • od 16 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Na każdy okres dyżuru wakacyjnego zainteresowany nim Rodzic musi złożyć oddzielny wniosek.

Zapisy będą się odbywały jednocześnie, zarówno dla dzieci z danego przedszkola, jak i pozostałych przedszkoli. W pierwszej kolejności przyjęte zostaną dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a jeśli przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami, zostaną przyjęte także dzieci z innych przedszkoli. Decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola dostępna będzie w dniu 20 czerwca 2022. od godziny 12.00 indywidualnie dla Rodzica, na stronie naborowej, po zalogowaniu się do systemu za pomocą utworzonego przez siebie hasła.

Po ogłoszeniu wyników, w przypadku zakwalifikowania, należy elektronicznie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka na dyżur wakacyjny do danego przedszkola w terminie do 22 czerwca 2022 r. do godz.10.00. Rodzic nie musi udawać się do przedszkola, wszystko odbywa się zdalnie.

Potwierdzenie woli, przez rodzica zakwalifikowanego dziecka jest jednoznaczne z przyjęciem na dyżur wakacyjny w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Brak potwierdzenia woli oznacza rezygnację z wyznaczonego miejsca.

Najczęstsze pytania związane z zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny

Pytanie 1.

Nie mogę zalogować się do systemu w celu wypełnienia wniosku?

Odpowiedź:

W pierwszym kroku w menu „Nowy wniosek” / „Mój wniosek” wypełniamy ankietę  wybierając „Wypełnij nowy wniosek„. Na pierwszej stronie ankiety podajemy hasło, które posłuży do logowania. Przy pierwszym uruchomieniu ankiety nie logujemy się do systemu.

Pytanie 2.

Na czym będzie polegało udostępnienie „on – line” wyników rekrutacji?

Odpowiedź:

Jednym z etapów wprowadzania danych do systemu jest założenie hasła dostępowego. Hasło to w powiązaniu z numerem PESEL dziecka umożliwi w dniu ogłoszenia wyników zalogowanie się do systemu i sprawdzenie czy oraz gdzie dziecko zostało zakwalifikowane. Logowanie umożliwi sprawdzenie wyników WYŁĄCZNIE własnego dziecka.

Pytanie 3.

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam adresu e-maila, a chcę wypełnić „Kartę zgłoszenia” ?

Odpowiedź:

W pozycji e-mail należy wpisać dowolne słowo np.”brak”.
Adres e-mail służy do automatycznego przypomnienia, przez system rekrutacyjny, hasła użytkownika.
Nie zalecamy takiego rozwiązania, ponieważ w razie zapomnienia hasła rodzic nie będzie miał możliwości jego odzyskania.

Pytanie 4.

Czy w placówce drugiego wyboru będziemy mieli mniejsze szanse niż rodzice, którzy wybiorą ją jako pierwszą na liście?

Odpowiedź:

Znaczenie ma kolejność wpłynięcia wniosku.
Nie ma znaczenia kolejność wyboru placówki.

Pytanie 5.

Gdzie mogę znaleźć druk „Karty potwierdzenia woli zapisania dziecka”?

Odpowiedź:

Po obliczeniach rekrutacji, w przypadku gdy dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola, będzie dostępna funkcja umożliwiająca rodzicom składanie woli uczęszczania dziecka do przedszkola z poziomu panelu rodzica (strona dla rodzica po zalogowaniu się). Wszystko odbywa się zdalnie przez system.

Pytanie 6.

Czy mogę zapisać na dyżur wakacyjny dziecko mające teraz 2,5 roku ?

Odpowiedź:

Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są dla dzieci, które w obecnym roku szkolnym uczęszczają do miejskich przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Płock.