W dniu 23.01.2023 r dzieci z grupy 4-5 latków uczestniczyły zajęciach literacko-plastycznych w Filii Nr 4 Książnicy Płockiej w Spółdzielczym Domu Kultury Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej na ul. B. Krzywoustego.

Dzieci poznały różne dyscypliny sportów zimowych. Rozwiązywały zagadki na ich temat. Wzięły udział w zabawie muzyczno-ruchowej z piosenką „Zima”, tańcząc na gazetach, które imitowały krę lodową. W dwóch drużynach rzucały papierowymi śnieżkami, utrwalały zasady bezpiecznych zabaw zimowych. Na zakończenie wykonały pracę plastyczną „Bałwanek”.