,,W karnawale, w karnawale,            

Dzieci bawią się wspaniale,

W karnawale każdy chce,

Tańczyć, śpiewać, bawić się”.                               

W dniu 17.02.2022r odbył się bal karnawałowy, którego tematem przewodnim było hasło : ,,Zdrowy przedszkolak – wysportowany przedszkolak”.

Bal przygotowali i przeprowadzili studenci drugiego roku studiów magisterskich Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku pod kierunkiem opiekuna praktyk.

Celem spotkania było:

-doskonalenie i kształtowanie sprawności ruchowej,

-rozbudzanie kreatywności i swobodnej ekspresji,

-kształtowanie świadomości na temat zdrowych zachowań.

Bal miał formę zabaw muzyczno – ruchowych przy muzyce np.: ,,Zdrowe tańce”, ,,Bitwa na śnieżki”, Zwinne nóżki”, ,,Taniec Mai”.

Były też konkursy: np. ,,Ukryte skarby” oraz zagadki.

Niespodzianką dla dzieci było spotkanie z Kangurkiem – maskotką balu, który wraz z dziećmi odtańczył na zakończenie ,,kangurzy taniec”. 

Zdjęcia z balu znajdują się w wieściach grupowych poszczególnych grup.