W dniu 17.01.2023 r. dzieci z grupy 4-5 latków obejrzały w Muzeum Etnograficznym unikatową wystawę poświęconą tradycjom bartnictwa. Obejrzały film o ludziach zajmujących się zbieraniem miodu w lesie.
Bartnictwo to dawna forma pszczelarstwa leśnego, polegającego głównie na chowie pszczół, przeważnie leśnych w specjalnych dziuplach wydrążonych w drzewach , czyli barciach.
Dzięki pani kustosz, która oprowadziła nas po wystawie dzieci obejrzały różne przedmioty, które wykorzystywali bartnicy do pozyskiwania miodu.
Przedszkolaki wzięły udział w warsztatach sensorycznych: poznały właściwości wosku pszczelego i pyłku pszczelego.
Celem wycieczki było poznanie zawodu bartnika oraz znaczenia roli pszczoły w życiu człowieka. Dzieci dowiedziały się czym różni się pszczelarz od bartnika oraz, że około 88% gatunków roślin na świecie jest zapylanych przez pszczoły. Bez nich i innych owadów, które się tym zajmują, nie mielibyśmy dostępu do wielu dóbr , na jakich oparte jest nasze życie i niektóre z przemysłów (bawełniany, produkujący leki).
Dlatego też powinniśmy wspierać naszych „małych naturalnych współpracowników”, zamiast im szkodzić. Wiedza zdobyta przez młodych przyrodników podczas wycieczki może zaowocuje w postaci ekologicznego myślenia w przyszłości.