Od 6 lat nauczycielki naszego przedszkola prowadzą zajęcia dydaktyczne, wykorzystując do praktycznej nauki matematyki innowacyjną pomoc dydaktyczną Wiatrak matematyczny. Rozpoczęcie wdrożenia i zastosowania Wiatraka matematycznego w pracy z dziećmi poprzedzone było uczestnictwem Rady pedagogicznej w licznych szkoleniach prowadzonych przez autorki I. Żukowską i U. Dąbrowską.

Walorem Wiatraka jest połączenie edukacji matematycznej z zabawą ruchową, którą, realizujemy zarówno w sali przedszkolnej, jak i w plenerze.

Wielobarwny Wiatrak Matematyczny pomaga nam w sposób oryginalny realizować Podstawę programową wychowania przedszkolnego. Kreatywność nauczycieli w różnorodnym wykorzystaniu tej pomocy dydaktycznej, sprzyja właściwemu motywowaniu dzieci do podejmowania coraz trudniejszych zadań.

Istotną rolą nauczycieli naszego przedszkola jest kreowanie warunków i sytuacji, w której dzieci podczas zabawy, mają możliwości doświadczania matematyki. Wiatrak matematyczny jest narzędziem wielowymiarowym i bardzo prostym. Stworzony został na podstawie obserwacji dziecięcych umysłów, w celu wzmocnienia pozytywnych wrażeń dotyczących matematyki. Intencją autorek było połączenie ruchu i edukacji umysłowej ze świetną zabawą w grupie.

Zabawy z Wiatrakiem matematycznym są żywiołowe, kolorowe, z dużą dawką ruchu. Przedszkolaki z przyjemnością koncentrują się na zadaniach, nie odczuwając znudzenia, a nauczyciele, jako przewodnicy w tych zabawach „przemycają” istotne kwestie matematyczne. Podczas zabaw matematycznych z wykorzystaniem Wiatraka dzieci uczą się:

  • orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni,
  • rytmów,
  • kodowania,
  • konstruowania gier.
  • kształtują umiejętność liczenia, dodawania, odejmowania, mierzenia,
  • poznają świat pojęć geometrycznych,
  • ćwiczą koordynację, równowagę oraz sprawność manualną dzieci,
  • łączą bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch.
  • współpracy i działania w grupie

Wiatrak dostarcza wrażeń na kilku poziomach: pobudza wyobraźnię, buduje emocje, wyzwala energię. Jest metodą wyrażania własnej ekspresji i odreagowania napięć, a przede wszystkim świetną zabawą. Sprawia, że matematyka jest prosta!