W miesiącu listopadzie tematyką zajęć języka angielskiego były nazwy pomieszczeń domowych oraz mebli. Wszystkie dzieci zapoznały się z nowym słownictwem – adekwatnym dla danej grupy wiekowej. Towarzyszyły nam pytania:

– „What is it?” (Co to jest?),

– „Where is it?” (Gdzie to jest?). 

Grupa I

Grupa II

Grupa III