Zbliżające się lato i  wakacje  to czas, który sprzyja wyjazdom, podróżom, wędrówkom i innym aktywnościom w plenerze. Wszyscy chętnie korzystamy z ładnej pogody i spędzamy czas na świeżym powietrzu. W tym czasie obserwujemy wzmożony ruch na drogach i ścieżkach rowerowych. Dlatego wychodząc naprzeciw przedsięwzięciu Wojewody Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty, zaplanowaliśmy udział w ogłoszonym Mazowieckim Tygodniu Bezpieczeństwa.

W ramach tego przedsięwzięcia w tych dniach 13 – 20 maja 2022r. we wszystkich grupach wiekowych podjęto szereg działań mających na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w przedszkolu, podczas spacerów czy w plenerze, uwzględniając różne formy aktywności.                                                                                         

Dzieci starsze  brały udział w wycieczkach  na skrzyżowanie, których  celem było przypomnienie zasad  ruchu drogowego, jak również zaobserwowanie zachowania się pieszych i kierowców. Dzieci z uwagą obserwowały ruch uliczny, nazywały znaki drogowe, a przede wszystkim uczyły się właściwego sposobu przechodzenia przez jezdnię w miejscach z sygnalizacją świetlną oraz w oznakowanych miejscach bez sygnalizacji. Zgodnie z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach przedszkolaki ubrały kamizelki odblaskowe.                                                                                                                                                 

Chętnie uczestniczyły w zabawach dydaktycznych takich jak: ,,Czerwony, zielony”, „Na rondzie”, „Numery alarmowe”.

Układały historyjki obrazkowe: Niebezpieczne sytuacje”, oceniały postępowanie dzieci w scenkach sytuacyjnych pt. „To naprawdę się wydarzyło”.                                                                                                                                                   

W trakcie zajęć wykorzystano plansze, filmy edukacyjne,  dzięki  którym, przedszkolaki  poznały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania, Ponadto wykonały szereg różnorodnych prac plastycznych związanych z ruchem drogowym. Uczyły się wierszy, piosenek i rymowanek.                                                                                                                                                       

Dzieci młodsze w ramach tematu kompleksowego pt.:,,Bezpieczeństwo w naszym przedszkolu” realizowały cykl zajęć. Przypomniały sobie numery alarmowe oraz zasady odpowiedzialnego korzystania z nich. Utrwaliły  zasady ruchu drogowego (droga dziecka z domu do przedszkola i z przedszkola do domu), a także omówiono zachowania niedopuszczalne „na drodze”.

Przedszkolaki przypomniały sobie procedurę przechodzenia przez jezdnię w praktyce podczas spaceru na skrzyżowanie i zastosowanie sygnalizacji świetlnej, jej kolorów i ich znaczenia. Chętnie uczestniczyły w zabawach dydaktycznych, między innymi pt. „Czerwony, zielony”, „Stop” z wykorzystaniem maty edukacyjnej symulującej pasy dla pieszych.

Utrwaliły wiedzę dotyczącą podstawowych znaków drogowych: stop, przejście dla pieszych, ścieżka rowerowa. Na koniec zajęć każde dziecko otrzymało opaskę odblaskową.

Wspaniała atrakcją dla wszystkich dzieci był udział w spotkaniu ze Strażą Pożarną. W trakcie spotkania strażacy zaznajomili dzieci ze swoją pracą zawodową, która polega nie tylko na gaszeniu pożarów , ale również udzielaniu ludziom pomocy podczas powodzi  czy  wypadków samochodowych.                                    

Strażacy zapoznali  dzieci z sytuacjami, w których należy wezwać straż pożarną, z zasadami prawidłowego zachowania się podczas pożaru. Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, którym przyjechali strażacy. Dzieci z bliska miały możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy, przymierzyć hełm strażacki  oraz strój.

Bezpieczeństwo to priorytetowe zadanie w edukacji przedszkolnej, dlatego realizowane jest w przedszkolu praktycznie przez cały rok.

Mamy nadzieję, że nasze działania w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa  pomogą dzieciom odnaleźć się w różnych sytuacjach, których mogą doświadczyć w przedszkolu, w najbliższym środowisku czy na drodze.