• Przedszkole położone jest na terenie  Starego Miasta, obok Ratusza, działamy od 1981 roku.
  • Do przedszkola uczęszcza 45 dzieci (2 grupy wiekowe)
  • Placówka zatrudnia 6 nauczycieli i 5 pracowników administracji i obsługi z wieloletnim stażem
  • Nasze przedszkole jest prawdziwie domowe, przyjazne dzieciom i rodzicom
  • Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, dlatego stwarzamy mu okazję do uczestnictwa w różnorodnych zajęciach, aby mogło wszechstronnie się rozwijać i jak najlepiej przygotować do szkoły
  • Uczymy zasad życia w grupie
  • Pielęgnujemy dziecięcą otwartość i ciekawość świata
  • Jesteśmy otwarci na współpracę z Rodzicami, to Oni powierzają nam Swój Najcenniejszy Skarb
  • Oferujemy dobrze wyposażone sale dydaktyczne
  • Oferujemy smaczne i zdrowe posiłki uwzględniające  diety (alergie pokarmowe)