Rada Rodziców

W skład Rady Rodziców wchodzą trzy osoby reprezentujące poszczególne grupy przedszkolne: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz.

Skład Rady Rodziców wybierany jest w wyborach tajnych zgodnie z przepisami prawa.

Zostań sponsorem

W naszej placówce staramy się oferować jak najbogatszą ofertę programową dla dzieci do nas uczęszczających. Wymaga to nie tylko dużego zaangażowania i czasu, ale także środków finansowych. Wszystkie uzyskane przez nas środki finansowe przeznaczamy na cele statutowe.

Jesteśmy otwarci na współpracę w różnym zakresie sponsorowania:

  • całkowite lub częściowe finansowanie organizowanych imprez, wyjazdów, wycieczek, zajęć;
  • dostarczanie usług (np. przewozowych, remontowych, krawieckich);
  • doposażanie przedszkola (np. zabawki, pomoce dydaktyczne);
  • organizację spotkań, pogadanek, warsztatów, występów,
  • wszelkie inne atrakcyjne propozycje.

Ponadto możemy zaoferować zamieszczenie informacji o sponsorze i jego ofercie a także reklamy:

  • na naszej stronie internetowej,
  • na tablicach ogłoszeniowych w budynku przedszkola


Serdeczne podziękowania dla naszych sponsorów

Dziękujemy:

Radzie Osiedla Stare Miasto:

  • za wieloletnią pomoc finansową w organizacji ogólnopolskiego międzyprzedszkolnego konkursu literackiego „Książka moim przyjacielem jest”;
  • za sfinansowanie biletów wstępów dla przedszkolaków na wycieczki