6:30 – 8:30

Schodzenie się dzieci do przedszkola

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze. Ćwiczenia poranne, praca w małych zespołach i indywidualna.

8:30 – 8:40

Przygotowanie do śniadania

Czynności higieniczno – porządkowe.

8:40 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 10:00

Zajęcia dydaktyczne w/g programu wychowania przedszkolnego.

10:00 – 11:15

Zabawy i zajęcia dowolne

Zajęcia odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna i grupowa z dziećmi. Spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:15 – 11:30

Przygotowanie do obiadu

Czynności higieniczno – porządkowe.

11:30 – 12:00

Obiad

12:00 – 12:30

Bajkoterapia

Czytanie dzieciom, zabawy relaksacyjne, wyciszające, zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające.

12:30 – 13:45

Zabawy i zajęcia dowolne

Pobyt na powietrzu, spacery, wycieczki. Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci.

13:45 – 14:00

Przygotowanie do podwieczorku

Czynności higieniczno- porządkowe.

14:00 – 14:20

Podwieczorek

14:20 – 15:00

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.

Prace użyteczne – porządkowanie zabawek na półkach, segregowanie materiału przyrodniczego w kącikach przyrody itp. Praca indywidualna i grupowa z dziećmi.

15:00 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci.

Rozchodzenie się dzieci.