W dniu 23 .05.2022 r. dzieci miały okazję spotkać się ze Strażakami pracującymi w  Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.  Poznały one na czym polega praca strażaka ,że to nie tylko gaszenie pożarów ,ale również udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pomoc w czasie powodzi. Dzieci przymierzały strażacki hełm oraz miały okazję posiedzieć w strażackim samochodzie .