Dnia 27.03 – byliśmy na zajęciach dydaktycznych w Spichlerzu. Tematem przewodnim były „Tradycje i zwyczaje wielkanocne”. Przedszkolaki wysłuchały barwnej opowieści o kulturze ludowej Mazowsza, oglądały wystawy poświęcone prastarym tradycjom i obrzędom związanymi  ze świętami Wielkanocnymi. Dowiedziały się w jaki sposób malowano i ozdabiano jajka, robiono pisanki, wycinanki ludowe, którymi ozdabiano izby oraz  kiedy i dlaczego oblewano się wodą. Oglądały chaty i ich wyposażenie, stroje ludowe, tkaniny, rzeźby, ceramikę i zabawki dla dzieci.