W dniu 10.10.2022 r. dzieci z grupy 4-5 latków uczestniczyły w zajęciach plastycznych z wykorzystaniem tworzywa przyrodniczego. Zebrane na jesiennych spacerach, kolorowe liście, po ususzeniu, posłużyły dzieciom do wykonania kompozycji dekoracyjnej przedstawiającej jesienne drzewo.

Zadanie nie było łatwe i składało się aż z 5 etapów. Zanim powstał efekt końcowy przedszkolaki musiały najpierw pomalować farbami pnie drzew, które posłużyły jako stelaż dla liści, następnie wyciąć środek papierowego talerzyka tak, aby powstała pusta przestrzeń – okrągła ramka, następnie wykleić taśmą klejącą ramkę. Kolejnym etapem było zamocowanie papierowych talerzyków na pniach, dopiero na końcu przedszkolaki przyklejały kompozycje z liści.

Podczas pracy plastycznej dzieci poznały także nazwy drzew, z których pochodziły liście tj. klon, topola, dąb.

Celem zajęć było rozwijanie sprawności manualnej, umiejętności  pracy indywidualnej i zespołowej, kształtowanie kolejnej kompetencji kluczowej inicjatywności i przedsiębiorczości – zdolności planowania zadań i ich realizacji dla osiągnięcia zamierzonych celów.