17 maja dzieci odwiedziły Izbę Pamięci Wł. Broniewskiego, mieszczącą się w Domu Nauczyciela na ulicy Kościuszki. Lekcję historii poprowadził Prezes ZNP, który opowiedział dzieciom o poecie, wyświetlił film ,,Broniewski o sobie” a następnie przeczytał kilka wierszy z literatury dziecięcej autorstwa Wł. Broniewskiego :,,Teczka Zosi”, ,,Gramy w zielone”, ,,Pierwszy motylek”.