W dniu 6 kwietnia 2022 roku dzieci z grupy II- Króliczki wybrały się na zajęcia dydaktyczne do Muzeum Spichlerz. Zobaczyły tam wystawę pt.” Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata” oraz poznały zwyczaje i tradycje wielkanocne ,które panowały na Mazowszu oraz w innych regionach Polski. Samodzielnie układały tradycyjną święconkę. Poznały sposoby zdobienia wielkanocnych pisanek- łowickie wycinanki oraz czym dawniej ludzie malowali jajka. Następnie dzieci zwiedzały wystawę „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”. Dowiedziały się, czym dawniej zajmowali się ludzie mieszkający w tym rejonie ( rybacy, piaskarze, żwirnicy, przewoźnicy). Mogły zobaczyć także ludową twórczość- wyroby plecionkarskie, garncarskie, i kowalskie  oraz jakie  odświętne stroje nosili dawniej ludzie.  Dzieci miały także okazję zobaczyć „Piekło” , w którym znajduje się rzeźba diabła. Nie wszystkim starczyło odwagi ,aby przekroczyć progi piekła. Na koniec  zajęć dzieci obejrzały zabawki, którymi dawniej bawiły się ich rówieśnicy . Po zwiedzaniu wystawy dzieci pełne wrażeń powróciły do przedszkola .