Dnia 30.03.22 – żółwiki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych w „Spichlerzu” w Muzeum. Tematem była  „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”. Dzieci poznały dawne tradycje przygotowań do Świąt Wielkanocnych oraz obrzędy z nimi związane z różnych regionów Polski.

Dowiedziały się, że poszczególne regiony charakteryzują się  innym strojem, tkaniną, ceramiką, plecionkami oraz elementami w szczególny sposób wyróżniające dany obszar. Oglądały różne wystawy przedstawiające elementy stroju, przykłady twórczości ludowej, wyroby plecionkarskie, garncarskie i kowalskie. Poznały technikę zdobienia jajek wielkanocnych sposobem łowickim oraz dowiedzieli się czym zajmowali się mieszkańcy położonych nad Wisłą miejscowości (rybacy, piaskarze, żwirnicy, przewoźnicy), jak mieszkali, w co wierzyli. A także zobaczyły drewniane zabawki, jakimi dawniej bawiły się dzieci. To było największym zdziwieniem i zainteresowaniem.